Kommunikation

Kommunikationsenheten i Vasa svenska församling betjänar församlingsbor och media i frågor som rör församlingen.

Veckoannonsering
Informationsblad
Sociala medier
Pressmeddelanden
RSS-flöde

Kontaktuppgifter

Veckoannonsering

Församlingen annonserar kommande evenemang på webbsidan och torsdagar i tidningarna Kyrkpressen och Vasabladet.

Informationsblad

Församlingen sänder ut informationsbladet Mötesplatser till sina församlingsmedlemmar som en bilaga med Kyrkpressen enligt följande:

  • vårbroschyr i början av januari

  • höstbroschyr i mitten av augusti

  • sommarbilaga i slutet av maj

  • julbroschyr inför första advent

 

 Broschyrerna finns också i Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen samt på webben.

  • Ett informationsblad gällande påsken delas ut i påskveckan till alla hushåll i Vasa. Informationsbladet är tvåspråkigt och görs i samarbete med Vasa finska församling.


Sociala medier

  • Vasa svenska församling har en egen facebook-sida och en facebookgrupp för unga vuxna.

  • Vasa svenska församling finns också på Instagram @vasasvenskaforsamling.

  • Församlingen har en egen kanal på Youtube.


Pressmeddelanden

Pressmeddelanden gällande till exempel församlingens verksamhet och förändringar i personalen sänds till media och årterfinns även på vår webbsida.


Nyheter och evenemang som RSS-flöde

Du kan följa nyheter och händelser på våra sidor med hjälp av RSS-flöden. Du får då nyheterna direkt till din RSS-läsare eller webbläsare.

Du behöver en webbläsare som stöder RSS-flödet (Mozilla Firefox och Internet Explorer 7), en tilläggsdel för RSS i webbläsaren eller en särskild RSS-läsare. Flödesläsaren kan du ladda ner gratis från webben, t.ex. på Feedreader. Utan RSS-läsaren eller webbläsarens RSS-funktion leder länken från RSS-knappen till kodsidan.

När du har en RSS-läsare eller en webbläsare som stöder RSS-flödet tar du nyhetsflödet i användning genom att lägga till RSS-adressen i din webbläsare eller RSS-läsare.

RSS-flöden på Vasa svenska församlings sidor:

Nyheter:
http://www.vasasvenskaforsamling.fi/home/nyheter/rss

Alla evenemang:
http://www.vasasvenskaforsamling.fi/home/kalender/rss

Gudstjänster:
http://www.vasasvenskaforsamling.fi/kom-med/gudstjanster/gudstjanstkalender/rss

 

Kontaktuppgifter

Backholm Johanna
informatör, Vasa svenska församling/Vasa kyrkliga samfällighet
Telefon:+358 44 480 8310
Backholm Johanna e

Veckoannonsering
Informationsblad
Sociala medier
Pressmeddelanden
RSS-flöde

Kontaktuppgifter

Sidan uppdaterad 21.06.2017 kl. 14:53 av Johanna Backholm