Anmälningar

Elektroniska anmälningsblanketter och ansökningar

Slölördag på Vinden 30.9 för barn i åk 1–6, sista anmälningsdag 25.9.

Skribaanmälan 2017–2018, sista anmälningsdag 2.10.

Höstlovsläger åk 1–3 på Alskat 16–17.10, sista anmälningsdag 6.10.

Höstlovsläger åk 4–6 på Alskat 19–20.10, sista anmälningsdag 6.10.

Höstdagarna i Toijala 3–5.11.2017, sista anmälningsdag 17.10.

Speldag åk 1–6 i Dragnäsbäcks kyrka 25.11, sista anmälningsdag 20.11.

Anmälning via telefon eller mejl

Prosteriets pensionärutfärd till Alskathemmet 25.8. Skjuts ordnas. Pris 10 euro. Anmälan senast 16.8 till pastorskansliet, tfn +358 6 3261 309.

Lätt Läst Mässa 30.9 i Smedsby församlingsgård. Efteråt servering. Anmälan om deltagande (med tanke på serveringen) senast 25.9 till diakon Anne Bjurbäck, tfn +358 44 480 8362.

Sidan uppdaterad 10.09.2017 kl. 22:29 av Johanna Backholm