Konfirmandarbete

Skriftskola 2017–2018
Vad ger skriftskolan?
Kärlek utan villkor
Vintergrupper 2017–2018
Sommargrupper 2018
Förfrågningar

Vasa svenska församlings skribabroschyr 2017–2018 (pdf 2,2 MB)
Infobrev om idrottsskriftskolan (pdf 162 kB)

Länk till anmälningsblanketten till skriftskolorna 2017–2018

Skriftskolan är en del av den dopundervisning som församlingen ger. I den unga människans liv utgör den ofta ett viktigt steg mot ett självständigare liv med ett större ansvar. Det är möjligt att delta i skriftskolan fast man inte är döpt och då kan man under skriftskolan besluta om man vill bli döpt och konfirmerad.

Konfirmationen är skriftskolans högtidliga avslutning. Konfirmationen ger dig rätt att stå fadder, självständigt delta i nattvarden och sedan du fyllt 18 år kandidera i församlingsvalen. Skriftskolan är en förutsättning för kyrklig vigsel.

Skriftskola 2017–2018

Du som är född år 2003 och börjar i åttan i höst har i år möjlighet att delta i skriftskolan i Vasa svenska församling inkommande läsår. Mer information om grupper och anmälningsblankett kommer att publiceras på denna webbsida vecka 36. Det kommer att finnas både vinter- och sommargrupper. Gruppernas huvudsakliga träffar nämns i tabellerna nedan. Utöver dessa tidpunkter kommer grupperna att träffas några gånger under hösten och våren. Mera info om detta ges på skribastarten 25.10 kl. 18 i Trefaldighetskyrkan.

Konfirmationerna sker under våren och sommaren 2018.

En broschyr med detaljerad information om alla våra grupper kommer hem till alla 2003 födda församlingsmedlemmar vecka 36 (4–8.9).

Anmälningarna kommer att tas emot enbart via den elektroniska anmälningsblanketten. Anmälningstiden är 11.9–2.10. 

Vi kommer att ordna en skribastart för konfirmander och vårdnadshavare:

  • Onsdag 25.10. kl. 18 i Trefaldighetskyrkan

 

Vad ger skriftskolan?

Skriftskolan erbjuder tid och möjlighet att:

  • ta reda på vad kristen tro är

  • tänka på vad som är viktigt i livet

  • uppleva gemenskap, helighet och glädje

  • tänka på hur man tar ansvar för sig själv, för andra och för skapelsen

  • lära sig att värna om sitt andliga liv

 

Kärlek utan villkor

"Till ungdomen hör glädje..., men samtidigt sårbarhet och osäkerhet. De unga söker på olika sätt bekräftelse på att de är värdefulla och att de duger. Den starka betoningen av individen i vår tid ger människor större frihet än tidigare att förverkliga sig själva, men åstadkommer också ett tryck och krav på att hävda sig och klara sig i en värld där människor ständigt jämförs. Räcker jag till? Är jag vacker och underbar? Älskar någon mig?/// Kärnan i kyrkans budskap skapar en motkultur. Man behöver inte hävda sig. Man behöver inte först förändras eller se bra ut för att känna att man duger. Budskapet till en människa som frågar om han eller hon duger är klart: Gud som är din skapare har gjort dig till precis den du är- och välkomnar dig alltid in i sin gemenskap. I sitt förhållande till människan visar Gud kärlek till den människa Han gett livet. Denna kärlek...ställer inga villkor"

Ur "Ett stort under- plan för konfirmandarbetet 2017"

Vintergrupper 2017–2018

 

Skriftskolgrupp
Träffar under vintern
Konfirmation
1. Centrumskriban Onsdagar kl. 1618 på Ungdomsbyrån


6.5 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan
2. Sundomskriban Torsdagar kl. 15–17 i Sundom prästgård
Malin Lindblom +358 44 480 8322

6.5 kl. 10 i Sundom kyrka
3. Påskskriban Läger 29.3–1.4 på Österhankmo lägergård


6.5 kl. 10 i Brändö kyrka

 

Sommargrupper 2018

Skriftskolgrupp
Läger
Konfirmation
4. Dagsskriban Dagträffar 4–8.6 Ungdomsbyrån


17.6 kl. 10 i Brändö kyrka
5. Alskat 1 4–8.6 på Alskat lägergård


17.6 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan
6. Alskat 2
11–15.6 Alskat lägergård


1.7 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan
7. Alskat 3
25–29.6 Alskat lägergård


8.7 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan
8. Alskat 4
2–6.7 Alskat lägergård

15.7 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan


9. Sportskriban 30.7–5.8 på Norrvalla i Vörå
Anders Lundström +358 44 480 8323
Piritta Pitkämäki Ihatsu +358 44 480 8342

5.8 kl. 12 i Vörå kyrka

 

Vasa svenska församlings skribabroschyr 2017–2018 (pdf 2,2 MB)
Infobrev om idrottsskriftskolan (pdf 162 kB)

Förfrågningar:

Jern Hanna
församlingspastor, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8327
Jern Hanna e

Ytterliga information om konfirmandarbetet finns på Evangelisk-lutherska kyrkans webbsida.

Skriftskola 2017–2018
Vad ger skriftskolan?
Kärlek utan villkor
Vintergrupper 2017–2018
Sommargrupper 2018
Förfrågningar

Sidan uppdaterad 10.09.2017 kl. 22:24 av Johanna Backholm