Barnläger

Vi ordnar läger på Alskatlägergård som ligger ca 15 km från Vasa centrum. Under ett år ordnas 3-5 läger för dig som är 7-13 år. På våra läger brukar vi leka, pyssla, ha undervsining kring ett tema och hålla andakt. Pris: 20 euro. 

Våren 2019 ordnas läger på Alskat: 

Barnläger för årskurs 2-6,   3.5-4.5, Anmälan här  (länken öppen 8.4-24.4.2019)