Barnläger

Vi ordnar läger på Alskatlägergård som ligger ca 15 km från Vasa centrum. Under ett år ordnas 3-5 läger för dig som är 7-13 år. På våra läger brukar vi leka, pyssla, ha undervsining kring ett tema och hålla andakt. Pris: 20 euro. 

Våren 2019 ordnas läger på Alskat: 

Barnläger för årskurs  2-3,  1.2-2.2, Anmälan här (länken öppen 7.1-23.1.2019) 

Barnläger för årskurs 4-6,    2.2-3.2, Anmälan här (länken öppen 7.1-23.1.2019) 

Barnläger för årskurs 2-6,   3.5-4.5, Anmälan här  (länken öppen 8.4-24.4.2019)