Pojke som leker med en bil

Småbarnspedagogiken i församlingen

Barnverksamheten för åldern 0-6 år. Vi som jobbar med barnen i församlingen är barnledarna: Monika, Martina, Susanne, Ida, Marita och Bitta och Susanna som är ledaren för barnverksamheten.

Jesus sa: "Låt barnen komma till mig!"

Varmt välkommen med!

Grupper:

dagklubbar

familjegrupper (Små och Stora, Babycafé, Musikskoj, Solklubben)

söndagsskolan

 

Olika gudstjänster för barnfamiljer:

Små och stora kyrka (liten veckogudstjänst)

Babykyrka (1åringarnas kyrka)

Knattekyrka (4 åringarnas kalas) 

Familjegudstjänster

Söndagsskola för hela familjen

 

Är det någon verksamhetsform som du saknar eller något du undrar över? Ta gärna kontakt.

Aktuellt

Vårterminen börjar vecka 2 för dagklubbarna och vecka 3 för de öppna barngrupperna!

Familjegudstjänst i Sundom