Två flickor gungar och en vuxen ger fart

Dagklubben

För 35 åringar. Grupperna är små, vilket gör att barnen blir sedda och hörda av barnledarna. I dagklubben får barnen stilla sig en stund och lära känna Bibeln och Gud, men också leka, pyssla och lyssna på sagor tillsammans med barnledarna. All verksamhet utgår från barnen och sker på deras egen nivå. Utelek och vistelse ordnar vi i mån av möjlighet, beroende på platsen. Kostnad: 20 €/termin.

Test 

Var?

Hösten 2019 – våren 2020 i:

  • Gerby församlingshem, ledare Martina Skoglund  och Camilla Westin
  • Centrum, Vasaepl. 3E, ledare Britt-Marie Kvist-Grönros och Susanne Holm
  • Sundom prästgård, dagklubben, ledare Britt-Marie Kvist-Grönros och Susanne Holm

Hur ofta?

Dagklubben hålls 2–3 gånger per vecka, 3 h per gång, på för- eller eftermiddagar.

Höstterminen börjar i augusti och vårterminen slutar i maj.

Anmälning

Anmälning till dagklubbarna sker alltid under slutet av vårterminen. Ifall ert barn önskar en plats i dagklubben, kan man kontakta ledaren för barnverksamheten för att kolla ifall det finns ströplatser kvar.