Två flickor gungar och en vuxen ger fart

Dagklubben

För 3-5 åringar. Grupperna är små (8-12barn), vilket gör att barnen blir sedda och hörda av barnledarna. I dagklubben får barnen stilla sig en stund och lära känna Bibeln och Gud, men också leka, pyssla och lyssna på sagor tillsammans med barnledarna. All verksamhet utgår från barnen och sker på deras egen nivå. Utelek och vistelse ordnar vi i mån av möjlighet, beroende på platsen. 

VAR?

Hösten 2018- våren 2019 i:

Gerby församlingshem, ledare Ida Berg och Susanne Holm

Dragnäsbäck kyrka,ledare Martina Skoglund och Monika Lindvik

Centrum, Vasaepl. 3E, ledare Martina Skolund och Monika Lindvik

Sundom prästgård, dagklubben, ledare Britt-Marie Kvist-Grönros och Marita Borg

 

HUR OFTA?

Dagklubben hålls 2-3 gånger per vecka under 2,5-3 h per gång, på för- eller eftermiddagar.

Höstterminen börjar i augusti och vårterminen slutar i maj.

 

ANMÄLNING

Nya barn tas emot efter nyår om plats finns. Ta kontakt med ledaren för barnverksamheten.

Anmälning till följande års dagklubbar sker i maj, via anmälningslänken.

 

Anmälningslänk