Kyrkgrupper

I församlingen finns möjlighet att bilda kyrkgrupper i olika delar av stan. Tanken med kyrkgruppen är att den ska vara ett flexibelt organ. Kyrkgruppens uppdrag är att planera verksamhet till exempel kring kyrkan i området och förmedla vad som är på gång i stadsdelen till personalen och församlingsrådet.

I Dragnäsbäck-Gerby finns en kyrkgrupp. Om du är intresserad av att bilda en kyrkgrupp i ditt lokala område så kontakta kaplan Anders Lundström.

Ta kontakt

kaplan
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Jag är en av församlingens präster med tilläggsstudier i själavård och ledarskap. Jag är också certifierad handledare i sorgbearbetning och kan ge stöd vid olika förluster, antingen individuellt eller i grupp. Jag arbetar också för en jämlik kyrka, där alla skall bemötas och behandlas jämlikt och likvärdigt, oberoende av kön, etnisk bakgrund eller om man hör till en sexuell minoritet. Jag är regnbågspräst.