Kyrkgrupper

Verksamheten i Vasa svenska församling har från hösten 2020 förverkligats i en moderförsamling och i Sundom kapellförsamling. Bakgrunden är upplösningen av distriktsindelningen som togs av församlingsrådet redan 10.10.2019.

Ersättande organ för distriktsråden som fanns i centrum och i Dragnäsbäck-Gerby bildas som bäst och går under benämningen kyrkgrupper. Initialt inleds verksamheten i områdena Dragnäsbäck-Gerby och centrum, kring Trefaldighetskyrkan.

Kapellrådet i Sundom kapellförsamling tar ställning till om det finns behov av en kyrkgrupp för Sundomområdet.

Om behovet av flera kyrkgrupper väcks hos medlemmarna, kan flera kyrkgrupper bildas på andra områden i församlingen. Tanken med kyrkgruppen är att den ska vara ett flexibelt organ som inte belastas av byråkrati. Kyrkgruppens uppdrag är att planera verksamhet kring kyrkan i området och förmedla vad som är på gång i stadsdelen till personalen och församlingsrådet.

Blev du intresserad? Kontakta kaplan Anders Lundström.

Ta kontakt

kaplan
Skolhusgatan 26 A, vån 3
65100 Vasa

Jag är en av församlingens präster med tilläggsstudier i själavård och ledarskap. Jag är också certifierad handledare i sorgbearbetning och kan ge stöd vid olika förluster, antingen individuellt eller i grupp. Jag arbetar också för en jämlik kyrka, där alla skall bemötas och behandlas jämlikt och likvärdigt, oberoende av kön, etnisk bakgrund eller om man hör till en sexuell minoritet. Jag är regnbågspräst.