Kyrkgrupper

Verksamheten i Vasa svenska församling har från hösten 2020 förverkligats i en moderförsamling och i Sundom kapellförsamling. Bakgrunden är upplösningen av distriktsindelningen som togs av församlingsrådet redan 10.10.2019.

Ersättande organ för distriktsråden som fanns i centrum och i Dragnäsbäck-Gerby bildas som bäst och går under benämningen kyrkgrupper. Initialt inleds verksamheten i områdena Dragnäsbäck-Gerby och centrum, kring Trefaldighetskyrkan.

Kapellrådet i Sundom kapellförsamling tar ställning till om det finns behov av en kyrkgrupp för Sundomområdet.

Om behovet av flera kyrkgrupper väcks hos medlemmarna, kan flera kyrkgrupper bildas på andra områden i församlingen. Tanken med kyrkgruppen är att den ska vara ett flexibelt organ som inte belastas av byråkrati. Kyrkgruppens uppdrag är att planera verksamhet kring kyrkan i området och förmedla vad som är på gång i stadsdelen till personalen och församlingsrådet.

Blev du intresserad? Kontakta kaplan Anders Lundström.

Ta kontakt