Kapellrådet i Sundom kapellförsamling

Sundom kapellråd planerar och ansvarar för verksamheten i Sundom kapellförsamling och beslutar om användningen av budgetmedlen.

Kapellrådets medlemmar åren 2023–2024:

Göran Björk
Marina Holmström
Jeanette Laurén
Stefan Strang
Ted Wallin
Annika Östergård

Jessica Morney, församlingsrådets representant

Gunnel Granlid, ersättare
Sofia Sandin-Anderson, ersättare
Kristina Stenros, ersättare

Som föredragande fungerar kaplan Malin Lindblom.

Protokoll och föredragningslista

Sundom kapellförsamlings föredragningslistor och protokoll publiceras i det elektroniska ärendehanteringsprogrammet Domus (Tweb).

Föredragningslistan syns före sammanträdet och försvinner när protokollet publiceras. 

Om en paragraf fattas i protokollet, så innehåller den uppgifter som inte publiceras:

  • personlig integritet
  • konfidentiellt ärende
  • ärende som innehåller privata uppgifter

Ta kontakt

tf. kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Förutom att jag är präst har jag en ämneslärarutbildning inom livsåskådningskunskap, filosofi och religion. Jag har arbetserfarenhet från skolvärlden, småbarnsfostran och från barnskyddet där jag jobbat med ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.