Kapellrådet i Sundom kapellförsamling

Sundom kapellråd planerar och ansvarar för verksamheten i Sundom kapellförsamling och beslutar om användningen av budgetmedlen.

Kapellrådets medlemmar åren 2019–2022:

Björk Göran
Granlid Gunnel
Holmström Marina
Stenros Kristina
Strang Stefan
Wallin Ted

Böckelman Henrik, församlingsrådets representant

Laurén Jeanette, ersättare
Nilsson-Väre Marit, ersättare
Östergård Annika, ersättare

Som föredragande fungerar kaplan Malin Lindblom.

Protokoll och föredragningslista

Sundom kapellförsamlings föredragningslistor och protokoll publiceras från början av år 2019 i det elektroniska ärendehanteringsprogrammet Domus (Tweb).

Föredragningslsitan syns före sammanträdet och försvinner när protokollet publiceras. 

Om en paragraf fattas i protokollet, så innehåller den uppgifter som inte publiceras:

  • personlig integritet
  • konfidentiellt ärende
  • ärende som innehåller privata uppgifter

Ta kontakt

kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Vasa svenska församlings Rättvis handel kontaktperson.