Kommunikation

Kommunikationsenheten i Vasa svenska församling betjänar församlingsbor och media i frågor som rör församlingen.

Veckoannonsering
Informationsblad
Sociala medier
Pressmeddelanden
RSS-flöde
Elektronisk kommunikation
Kontaktuppgifter

Veckoannonsering

Församlingen annonserar kommande evenemang på webbsidan och torsdagar i tidningarna Kyrkpressen och Vasabladet.

Informationsblad

Församlingen sänder ut informationsbladet Mötesplatser till sina församlingsmedlemmar som en bilaga med Kyrkpressen enligt följande:

  • vårbroschyr i början av januari

  • höstbroschyr i mitten av augusti

  • sommarbilaga i slutet av maj

  • julbroschyr inför första advent

 
Från och med hösten 2018 kan broschyren läsas som en digital publikation. Det går också att ladda ner den som en pdf fil.

  • Ett informationsblad gällande påsken delas ut i påskveckan till alla hushåll i Vasa. Informationsbladet är tvåspråkigt och görs i samarbete med Vasa finska församling.


Sociala medier


Pressmeddelanden

Pressmeddelanden gällande till exempel församlingens verksamhet och förändringar i personalen sänds till media och årterfinns även på vår webbsida.


Nyheter och evenemang som RSS-flöde

Du kan följa nyheter och händelser på våra sidor med hjälp av RSS-flöden. Du får då nyheterna direkt till din RSS-läsare eller webbläsare.

Du behöver en webbläsare som stöder RSS-flödet (Mozilla Firefox och Internet Explorer 7), en tilläggsdel för RSS i webbläsaren eller en särskild RSS-läsare. Flödesläsaren kan du ladda ner gratis från webben, t.ex. på Feedreader. Utan RSS-läsaren eller webbläsarens RSS-funktion leder länken från RSS-knappen till kodsidan.

När du har en RSS-läsare eller en webbläsare som stöder RSS-flödet tar du nyhetsflödet i användning genom att lägga till RSS-adressen i din webbläsare eller RSS-läsare.

RSS-flöden på Vasa svenska församlings sidor:

Nyheter:
http://www.vasasvenskaforsamling.fi/home/nyheter/rss

Alla evenemang:
http://www.vasasvenskaforsamling.fi/home/kalender/rss

Gudstjänster:
http://www.vasasvenskaforsamling.fi/kom-med/gudstjanster/gudstjanstkalender/rss


Elektronisk kommunikation

Elektronisk kommunikation innebär att ärenden kan uträttas via internet eller per e-post. För församlingsmedlemmarna innebär elektronisk kommunikation att det är smidigare att uträtta ärenden, eftersom det är möjligt att göra det oberoende av tidpunkt och plats. Inom förvaltningen försnabbas behandlingen av ärenden. De traditionella sätten att sköta ärenden såsom via telefon, personligt besök eller via brev kvarstår.

Vasa svenska församling har den officiella e-pstadressen vasa.svenska.forsamling@evl.fi.

Om ett ärende blivit anhängiggjort per e-post, kan beslutet i ärendet delges per e-post till parten. Beslutet anses vara delgivet på den tredje dagen efter att vi har skickat e-postmeddelandet innehållande ett protokollsutdrag. Om protokollsutdraget skickas som vanligt brev, anses beslutet få laga kraft sju dagar efter att brevet sänts.

Kontaktuppgifter

Backholm Johanna
informatör, Vasa svenska församling/Vasa kyrkliga samfällighet
Telefon:+358 44 480 8310
Backholm Johanna

Veckoannonsering
Informationsblad
Sociala medier
Pressmeddelanden
RSS-flöde
Elektronisk kommunikation
Kontaktuppgifter

Sidan uppdaterad 15.08.2018 kl. 11:05 av Johanna Backholm