Digitala publikationer

Mötesplatser

Mötesplatser är Vasa svenska församlings verksamhetsbroschyr som utkommer två gånger per år. Brocshyren delas ut till alla medlemshushåll som en bilaga med Kyrkpressen. Broschyren kan också läsas som en digital tidning.

Mötesplatser hösten 2018

Sidan uppdaterad 15.08.2018 kl. 11:03 av Johanna Backholm