Kontaktuppgifter Vasa svenska församling

Skolhusgatan 26 A,
PB 78, 65100 VASA
e-post: pastorsexpedition.vasa@evl.fi, fornamn.efternamn@evl.fi
Öppet må–fre kl. 9.00–16.00
Sommartid 1.6–31.8 kl. 9.00–15.00
tfn +358 6 326 1309
Länk till sida med kontaktuppgifter till alla anställda i Vasa kyrkliga samfällighet

Andersson Camilla

barnledare, Vasa svenska församling

Tjänstledig t.o.m. 28.2.2019

Andersson Camilla2

Andersson Dan

kantor, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8331
Adress:Skolhusgatan 26 A, vån 3, 65100 Vasa
Andersson Dan2

Back Susanna

ledare för barnverksamheten, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8350
Adress:Skolhusgatan 26 A, vån. 3, 65100 Vasa
Back Susanna 8

Backholm Johanna

informatör, Vasa svenska församling/Vasa kyrkliga samfällighet
Telefon:+358 44 480 8310
Adress:Pastorskansliet, Skolhusgatan 26 A, 65100 Vasa
Backholm Johanna

Berg Ida

barnledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8351
BERG IDA e

Bjurbäck Anne

diakon, Vasa svenska församling
Telefon:+350 44 480 8362
Adress:Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

Mottagning i Dragnäsbäcks kyrka fredagar kl. 9.30–11. För invånare bosatta i Dragnäsbäck, Storviken, Gerby-Västervik, Hemstrand och Skogsberget. Sommartid juni–augusti är det mottagning endast på Vasaesplanaden 3E tisdagar kl. 9.30–11.

Bjurback Anne e 40

Blomqvist Susanne

diakoniarbetare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8363
Adress:Kungsvägen 1, 65320 Vasa

Mottagning i Roparnäs kyrka tisdagar kl. 9.30–11. För invånare bosatta i Roparnäs, Vapenbrödrabyn, Kilskiftet, Bobäck, Orrnäs, Melmo, Aspnäs, Korsnäståget, Gamla Vasa, Runsor, Höstves och Högbacken. Sommartid juni–augusti är det mottagning endast på Vasaesplanaden 3E tisdagar kl. 9.30–11.

Blomqvist Susanne e

Borg Kerstin M

diakon, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8364
Adress:Skutnäsvägen 6, 65410 Sundom

Mottagning i Sundom prästgård enligt tidsbeställning per telefon (ti–to). För invånare bosatta i Sundom. Sommartid juni–augusti är det mottagning endast på Vasaesplanaden 3E tisdagar kl. 9.30–11.

Borg Kerstin

Borg Marita

barnledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8353
Borg Marita e

Bäckman Anna-Mari

vik. ledande diakonitjänsteinnehavare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8360
Adress:Vasaesplanaden 3 E, 65100 Vasa
Backman Anna Mari

Böckelman Sofia

ungdomsarbetsledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8341
Adress:Ungdomsbyrån, Vasaesplanaden 3E, 65100 Vasa
Bockelman Sofia

Engsbo Mona

byråföreståndare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8303
Adress:Pastorskansliet, Skolhusgatan 26 A, 65100 Vasa

beställningar av ämbetsbevis, bokningar av förrättningar

Engsbo Mona

Forsblom Elina

vik. diakon 20 %, Vasa svenska församling
Telefon:+258 44 480 8365
Adress:Vasaesplanaden 3 E, 65100 Vasa

Arbetar oftast 4 h/dag onsdagar och torsdagar.

Forslund Mikael

kyrkoherde, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8300
Adress:Skolhusgatan 26 A, vån 2, 65100 Vasa
Forslund Mikael

Heikius Mikael

kantor, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8330
Adress:Skolhusgatan 26 A, vån. 3, 65100 Vasa
Heikius Mikael e

Heikius Monica

kantor, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8332
Adress:Skolhusgatan 26 A, vån. 3, 65100 Vasa
Heikius Monica

Herranen Annina

diakon, Vasa svenska församling

Tjänstledig 23.9.2016 -- 17.10.2019

Aspvik Annina e

Holm Susanne

barnledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8356
Holm Susanne

Hänninen Janne

församlingspastor, Vasa svenska församling
Adress:Skolhusgatan 26 A, vån 3, 65100 Vasa

Tjänstledig t.o.m. 31.12.2018

Hanninen Janne e

Jern Hanna

tf. kaplan, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8327
Adress:Skolhusgatan 26 A, vån. 3, 65100 Vasa
Jern Hanna

Kronlund Anders

vik. församlingspastor 60 %, Vasa svenska församling
Adress:Skolhusgatan 26 A, vån 3, 65100 Vasa
Kronlund Anders e

Kvist-Grönros Britt-Marie

barnledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8354
Kvist Gronros Britt Marie

Lindblom Malin

kaplan, Sundom kapellförsamling
Telefon:+358 44 480 8322
Adress:Sundom prästgård, 65410 Sundom
Lindblom Malin

Lindvik Monika

barnledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8355
Lindvik Monika e

Lundström Anders

kaplan, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8323
Adress:Skolhusgatan 26 A, vån 3, 65100 Vasa
Lundstrom Anders e

Lärka Anna-Karin

församlingssekreterare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8301
Adress:Pastorskansliet, Skolhusgatan 26 A, 65100 Vasa

kyrkoherdens sekreterare, sekreterare i församlingsrådet

Larka Anna Karin

Mäkelä Heidi

ledande ungdomsarbetsledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8340
Adress:Ungdomsbyrån, Vasaesplanaden 3E, 65100 Vasa
Makela Heidi

Niemistö Ann-Charlotte

byråsekreterare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8302
Adress:Pastorskansliet, Skolhusgatan 26 A, 65100 Vasa

beställningar av ämbetsbevis, bokningar av förrättningar

Niemisto Ann Charlotte

Pitkämäki Ihatsu Piritta

ungdomsarbetsledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8342
Adress:Ungdomsbyrån, Vasaesplanaden 3E, 65100 Vasa
Pitkamaki Ihatsu Piritta e

Rivera Gina

projektsekreterare för invandrararbete, Vasa kyrkliga samfällighet
Telefon:+358 44 480 8280
Adress:Vasaesplanaden 3E, 65100 Vasa
Rivera Gina e

Sandberg Martin

missionssekreterare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8370
Adress:Skolhusgatan 26 A, vån. 3, 65100 Vasa
Sandberg Martin

Skoglund Martina

barnledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8352
Skoglund Martina e

Streng Lena

diakonissa, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8361
Adress:Vasaesplanaden 3 E, 65100 Vasa

Mottagning på Vasaesplanaden 3E tisdagar kl. 9.30–11. För invånare bosatta i Centrum, Sunnanvik, Vasklot och Sandviken.

Streng Lena

Strömbäck Patrica

församlingspastor, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8326
Adress:Skolhusgatan 26 A, vån 3, 65100 Vasa
Stromback Patrica2

Tast Luisa

diakon, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8366
Adress:Diakonicenter Hoppets kammare, Kaptensgatan 14-16, 65200 Vasa

Mottagning i Brändö församlingsgård tisdagar kl. 9.30–11. För invånare bosatta i Brändö, Vikinga och Vöråstan. Sommartid juni–augusti är det mottagning endast på Vasaesplanaden 3E tisdagar kl. 9.30–11.

Tast Luisa e

Vidjeskog Patrik

vik. kantor 30 %, Vasa svenska församling
Adress:Skolhsugatan 26 A, vån. 3, 65100 Vasa
Vidjeskog Patrik