Du behövs

 

Frivilligarbete

Inom församlingen behövs alltid hjälpande händer som häller upp kaffe, hälsar välkommen till kyrkan, tar upp kollekt eller fungerar som textläsare i gudstjänsten. Om du vill hjälpa till med den här typen av uppgifter så kan du kontakta någon av våra präster.

Körsång är också en typ av frivilligverksamhet. Om du vill börja sjunga i någon av våra körer som medverkar i gudstjänsterna så kan du kontakta någon av våra kantorer.

Du kan även vända dig till diakoniarbetarna  om du söker frivilliguppgifter. Det kan handla om att besöka någon som är ensam eller hjälpa någon praktiskt och att hjälpa till vid våra pensionärsgrupper. I samband med diakonilunchen och diakonimottagningarna behöver vi ibland reserver som kan finnas på plats som vaktmästare. På Bön och Lovsång, som arrangeras en lördag i månaden, behövs många frivilliga; någon som som hälsar välkommen vid dörren, någon som sköter serveringen, reserver till barnpassningen, hjälp med videokanon, och vi vill också ge tillfälle till att leda lovsång, tala eller vara förebedjare. Ett par gånger i året kan du komma med till Alskat lägergård där vi gör praktiska saker som att måla utemöbler och sköta gårdsplan. 

Till kyrkans samtalstjänst behövs också ständigt nya personer som tar emot samtal. Kyrkans samtalstjänst erbjuder någon som lyssnar – på både svenska och finska – via telefon, chatt, meddelanden på webben och vanliga brev på posten. För att bli en jourare som lyssnar krävs att du går en utbildning. Koordinator för samtalstjänsten i Vasa svenska församling är Patrica Strömbäck.

Sticka dopsockor

Om du är händig kan du bidra med att sticka sockor till bebisar. Sockorna delas ut till alla barn som döps i Vasa svenska församling. Sockan bör passa en bebis som är två månader gammal eller äldre, eftersom de flesta barn döps när de är kring två månader gamla. Sockorna kan lämnas till pastorskansliet på Skolhusgatan 26 eller Dragnäsbäcks kyrka.

Initiativet till dopsockorna kom via förtroendevalda och marthor i Dragnäsbäck och Gerby. Projektet inleddes i november 2017. 

Tre par stickade sockor

Internationell diakoni

Vi har inte bara ansvar för de mänskor som finns i vår närmaste omgivning. Diakonin sträcker sig också till andra länder.

Gemensamt ansvar-insamlingen riktar sig varje år till specifika u-länder där olika målgrupper lyfts fram. Längre ner på sidan hittar du kontonummer till insamlingen samt Vasa svenska församlings referensnummer.

Du kan också enkelt göra en inbetlaning via en betalningsblakett. Via blanketten kan du med ett par klick ta dig till din egen nätbank för att göra betalningen. Hjälpen kanaliseras via Kyrkans Utlandshjälp.

Du kan också delta genom att stå med en Gemensamt Ansvar insamlingsbössa en förmiddag eller eftermiddag i Vasa centrum. Vi arbetar alltid parvis. Mera information om bössinsamlingen publiceras på denna sida eller fås via insamlingsledare Lena Streng.

Även församlingens missionsunderstöd och vänförsamlingsarbete är internationell diakoni.

Ta kontakt

ledande diakonitjänsteinnehavare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 2
65100 Vasa

Gemensamt Ansvar insamlingsledare

missionssekreterare
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa
församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Samtalstjänst

Gemensamt Ansvar i Vasa

Vasa svenska församling deltar årligen i Gemensamt Ansvar insamlingen. År 2019 används de insamlade medlen till att stöda barns och ungas skolgång. Genom att ange referensnummer 305789 styrs 20 % av intäkterna till Vasa svenska församling.

Antalet fattiga barn i Finland ökar. Enligt den nyaste statistiken över inkomstfördelningen från år 2016 hörde 10,2 procent av barnen till låginkomsthushåll. Detta innebär 110 000 barn. Samtidigt har de mindre bemedlade barnfamiljernas ställning försämrats till följd av exempelvis nedskärningar i och frysningar av olika sociala förmåner.

För många unga riskerar drömyrket förbi just en dröm om familjen inte har råd med de kostnader som studierna medför, såsom dator, läroböcker eller de verktyg och redskap som behövs för yrkesstudier.

I världens värst drabbade katastrofområden har många barn och unga förlorat nästan allt som är välbekant och tryggt när de blivit tvungna att fly undan naturkatastrofer och konflikter. Framtiden ser hopplös ut och ens egen betydelse i världen är höljd i dimma när man blir tvungen att avbryta skolgången.

Utbildning är viktigt för den samhälleliga utvecklingen och för att minska ojämlikhet. I synnerhet i utsatta länder och katastrofområden skapar utbildning framtidstro och står för stabilitet i vardagen.

Medlen från insamlingen Gemensamt Ansvar 2019 används i Finland för att stöda mindre bemedlade barns och ungas studier, till exempel genom att hjälpa till med anskaffningen av avgiftsbelagda studiematerial.

I världens katastrofområden används intäkterna från insamlingen för att producera kvalitativ utbildning för barn och unga. Trygga skolbyggnader och utbildade lärare hjälper barnen att återhämta sig efter traumatiska erfarenheter, att anpassa sig till en ny livssituation och att lära sig olika färdigheter som är livsviktiga med tanke på framtiden.

Följande organisationer ser till att hjälpen når fram: Kyrkans Utlandshjälp (60 % av insamlingsintäkterna), Kyrkans diakonifond och lokalförsamlingarnas diakoniarbete (bägge 20 % av insamlingsintäkterna). Genom att ange referensnummer 305789 styrs den lokala delen till Vasa svenska församling.

Insamlingskonton

Aktia: FI82 4055 0010 4148 41
Nordea: FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola pankki: FI14 5000 0120 2362 28

Genom att ange referensnummer 305789 styrs 20 % av medlen till Vasa svenska församling.

Nätbetalning

Genom att klicka här kommer du till en betalningsblakett

Via blanketten kan du med ett par klick ta dig till din egen nätbank för att göra betalningen.