Du behövs

 

Frivilligarbete

Inom församlingen behövs alltid hjälpande händer som häller upp kaffe, hälsar välkommen till kyrkan, tar upp kollekt eller fungerar som textläsare i gudstjänsten. Om du vill hjälpa till med den här typen av uppgifter så kan du kontakta någon av våra präster.

Körsång är också en typ av frivilligverksamhet. Om du vill börja sjunga i någon av våra körer som medverkar i gudstjänsterna så kan du kontakta någon av våra kantorer.

Du kan även vända dig till diakoniarbetarna  om du söker frivilliguppgifter. Det kan handla om att besöka någon som är ensam eller hjälpa någon praktiskt och att hjälpa till vid våra pensionärsgrupper. I samband med diakonilunchen och diakonimottagningarna behöver vi ibland reserver som kan finnas på plats som vaktmästare. På Bön och Lovsång, som arrangeras en lördag i månaden, behövs många frivilliga; någon som som hälsar välkommen vid dörren, någon som sköter serveringen, reserver till barnpassningen, hjälp med videokanon, och vi vill också ge tillfälle till att leda lovsång, tala eller vara förebedjare. Ett par gånger i året kan du komma med till Alskat lägergård där vi gör praktiska saker som att måla utemöbler och sköta gårdsplan. 

Till kyrkans samtalstjänst behövs också ständigt nya personer som tar emot samtal. Kyrkans samtalstjänst erbjuder någon som lyssnar – på både svenska och finska – via telefon, chatt, meddelanden på webben och vanliga brev på posten. För att bli en jourare som lyssnar krävs att du går en utbildning. Koordinator för samtalstjänsten i Vasa svenska församling är Patrica Strömbäck.

Sticka dopsockor

Om du är händig kan du bidra med att sticka sockor till bebisar. Sockorna delas ut till alla barn som döps i Vasa svenska församling. Sockan bör passa en bebis som är två månader gammal eller äldre, eftersom de flesta barn döps när de är kring två månader gamla. Sockorna kan lämnas till pastorskansliet på Skolhusgatan 26 eller Dragnäsbäcks kyrka.

Initiativet till dopsockorna kom via förtroendevalda och marthor i Dragnäsbäck och Gerby. Projektet inleddes i november 2017. 

Tre par stickade sockor.

Exempel på dopockor.

Trött pappa står i hallen. I händerna har han matkassar och i famnen en baby i en babysele. Framför honom hoppar en glad flicka. En ennan flicka hänger kring han hals och en tredje sitter på golvet och leker.

Gemensamt Ansvar kampanjaffisch 2020.

Internationell diakoni

Vi har inte bara ansvar för de mänskor som finns i vår närmaste omgivning. Diakonin sträcker sig också till andra länder.

Gemensamt ansvar-insamlingen riktar sig varje år till specifika u-länder där olika målgrupper lyfts fram. Längre ner på sidan hittar du kontonummer till insamlingen samt Vasa svenska församlings referensnummer.

Du kan också enkelt göra en inbetalning via en betalningsblakett. Via blanketten kan du med ett par klick ta dig till din egen nätbank för att göra betalningen. Hjälpen kanaliseras via Kyrkans Utlandshjälp.

Du kan också delta genom att stå med en Gemensamt Ansvar insamlingsbössa en förmiddag eller eftermiddag i Vasa centrum. Vi arbetar alltid parvis. Mera information om bössinsamlingen publiceras på denna sida eller fås via insamlingsledare Lena Streng.

Även församlingens missionsunderstöd och vänförsamlingsarbete är internationell diakoni.

Ta kontakt

diakoniassistent 60 %

Insamlingsledare för Gemensamt Ansvar

diakon
Kungsvägen 1
65320 Roparnäs

Mottagning i Roparnäs kyrka endast via tidsbeställning per telefon. För invånare bosatta i Roparnäs, Vapenbrödrabyn, Kilskiftet, Bobäck, Orrnäs, Melmo, Aspnäs, Korsnäståget, Gamla Vasa, Runsor, Höstves och Högbacken. Sommartid juni–augusti mottagning endast på Vasaesplanaden 3E tisdagar kl. 9.30–11. Insamlingsledare för Gemensamt Ansvar.

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Samtalstjänst

Gemensamt Ansvar i Vasa

Vasa svenska församling deltar årligen i Gemensamt Ansvar insamlingen. År 2019 används de insamlade medlen till att stöda barns och ungas skolgång. Genom att ange referensnummer 305789 styrs 20 % av intäkterna till Vasa svenska församling.

Gemensamt Ansvar 2020 lyfter fram föräldraskapets utmaningar samt det behov av en trygg vuxen som man kan prata om vad som helst med som barn och unga så tydligt signalerar.

20 % av de insamlade medlen går till ett projekt till stöd för föräldraskapet, där aktörerna är Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf, två riksomfattande organisationer specialiserade på att stödja barn, unga och familjer. Genom projektet stärks föräldraskapet och relationen mellan barn och förälder genom tröskelfritt stöd och genom att göra saker tillsammans hemma, i skolan och inom ramen för hobbyaktiviteter. En särskild fokusgrupp är familjer med barn i lågstadieåldern.

20 % av insamlingsintäkterna används för mångsidig hjälpverksamhet genom de lokala församlingarna. Tyngdpunkten ligger på att i linje med temat utnyttja de insamlade medlen för att stödja föräldraskapet samt relationen mellan barn och förälder.

60 % av insamlingsintäkterna används för föräldrastödjande åtgärder i u-länderna via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.

Ett av projektets mål är att etablera samarbete av nätverkstyp på olika håll i Finland och på orter av olika storlekar. Samarbetet ska involvera församlingen, kommunen och organisationer. Aktörer inom ungdomsarbete, fostran och barnskydd har på bred front inbjudits att delta i nätverkssamarbetet.

Insamlingen, som startar 2.2.2020, inleder Gemensamt Ansvars 70-årsjubileumsår.

Följande organisationer ser till att hjälpen når fram: Kyrkans Utlandshjälp (60 % av insamlingsintäkterna), Kyrkans diakonifond och lokalförsamlingarnas diakoniarbete (bägge 20 % av insamlingsintäkterna). Genom att ange referensnummer 305789 styrs den lokala delen till Vasa svenska församling.

Insamlingskonton

Aktia: FI82 4055 0010 4148 41
Nordea: FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola pankki: FI14 5000 0120 2362 28

Genom att ange referensnummer 305789 styrs 20 % av medlen till Vasa svenska församling.

Nätbetalning

Genom att klicka här kommer du till en betalningsblakett

Via blanketten kan du med ett par klick ta dig till din egen nätbank för att göra betalningen.