Frivilligarbete

Inom församlingen behövs alltid hjälpande händer som häller upp kaffe, hälsar välkommen till kyrkan, tar upp kollekt eller fungerar som textläsare i gudstjänsten. Om du vill hjälpa till med den här typen av uppgifter så kan du kontakta någon av våra präster.

Körsång är också en typ av frivilligverksamhet. Om du vill börja sjunga i någon av våra körer som medverkar i gudstjänsterna så kan du kontakta någon av våra kantorer.

Du kan även vända dig till diakoniarbetarna  om du söker frivilliguppgifter. Det kan handla om att besöka någon som är ensam eller hjälpa någon praktiskt och att hjälpa till vid våra pensionärsgrupper. I samband med diakonilunchen och diakonimottagningarna behöver vi ibland reserver som kan finnas på plats som vaktmästare. På Bön och Lovsång, som arrangeras en lördag i månaden, behövs många frivilliga; någon som som hälsar välkommen vid dörren, någon som sköter serveringen, reserver till barnpassningen, hjälp med videokanon, och vi vill också ge tillfälle till att leda lovsång, tala eller vara förebedjare. Ett par gånger i året kan du komma med till Alskat lägergård där vi gör praktiska saker som att måla utemöbler och sköta gårdsplan. 

Till kyrkans samtalstjänst behövs också ständigt nya personer som tar emot samtal. Kyrkans samtalstjänst erbjuder någon som lyssnar – på både svenska och finska – via telefon, chatt, meddelanden på webben och vanliga brev på posten. För att bli en jourare som lyssnar krävs att du går en utbildning. Koordinator för samtalstjänsten i Vasa svenska församling är Patrica Strömbäck.

Sticka dopsockor

Om du är händig kan du bidra med att sticka sockor till bebisar. Sockorna delas ut till alla barn som döps i Vasa svenska församling. Sockan bör passa en bebis som är två månader gammal eller äldre, eftersom de flesta barn döps när de är kring två månader gamla. Sockorna kan lämnas till pastorskansliet på Skolhusgatan 26 eller Dragnäsbäcks kyrka.

Initiativet till dopsockorna kom via förtroendevalda och marthor i Dragnäsbäck och Gerby. Projektet inleddes i november 2017. 

Tre par stickade sockor.

Exempel på dopockor.

Trött pappa står i hallen. I händerna har han matkassar och i famnen en baby i en babysele. Framför honom hoppar en glad flicka. En ennan flicka hänger kring han hals och en tredje sitter på golvet och leker.

Gemensamt Ansvar kampanjaffisch 2020.

Länk till undersidan Gemensamt Ansvar

Internationell diakoni

Vi har inte bara ansvar för de mänskor som finns i vår närmaste omgivning. Diakonin sträcker sig också till andra länder.

Gemensamt ansvar-insamlingen riktar sig varje år till specifika u-länder där olika målgrupper lyfts fram. Längre ner på sidan hittar du kontonummer till insamlingen samt Vasa svenska församlings referensnummer.

Du kan också enkelt göra en inbetalning via en betalningsblakett. Via blanketten kan du med ett par klick ta dig till din egen nätbank för att göra betalningen. Hjälpen kanaliseras via Kyrkans Utlandshjälp.

Du kan också delta genom att stå med en Gemensamt Ansvar insamlingsbössa en förmiddag eller eftermiddag i Vasa centrum. Vi arbetar alltid parvis. Mera information om bössinsamlingen publiceras på denna sida eller fås via insamlingsledare Lena Streng.

Även församlingens missionsunderstöd och vänförsamlingsarbete är internationell diakoni.

Ta kontakt

vik. ledande diakonitjänsteinnehavare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 2
65100 Vasa
församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Samtalstjänst