Ekonomiskt understöd

Församlingsrådet förfogar över dispositionsmedel för att bevilja understöd för kyrklig verksamhet. Understöden beviljas enligt kriterierna nedan.

Vid behandling av ansökningarna beaktas:

 1. För ordnande av evenemang eller projekt enligt följande:
  - ändamålet är i samklang med församlingens verksamhet
  - verksamheten riktar sig till församlingens medlemmar och/eller berör dess område
  - den sökande är en lokal aktör
  - projektet är innovativt
   
 2. Bidrag till församlingsmedlemmar för deltagande i evenemang som ordnas av inomkyrkliga organisationer.


Studiebidrag för examensstudier beviljas icke från detta moment.

Sista inlämningsdag 15 mars. Om inte alla medel utdelas på våren kan senare inkomna ansökningar beaktas vid församlingsrådets möte i november.

Församlingsrådet behandlar ansökningarna 10.4.2019. Alla som ansökt om bidrag får meddelande om beslutet.

Ansökningarna sparas varaktigt i församlingens arkiv.

Församlingens dataskyddsbeskrivning

Redovisning:

Bidragsmottagare bör redovisa användningen av bidraget senast 15 november. De som trots påminnelse inte inlämnar redovisning riskerar att i framtiden inte erhålla bidrag. Om det av redovisningen framgår att bidraget inte förverkligats eller om inte godtagbar förklaring ges varför projektet försenats skall bidraget återbetalas.

Ytterligare information ger:

Anna-Karin Lärka
församlingssekreterare
044 480 8301
anna-karin.larka@evl.fi

Ansökningsblankett
Att lägga till bilagan misslyckades. Vänligen kontrollera att du har fyllt i alla fält.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Epostadressen är inte giltig
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.

Dataskydd

Om personuppgifter samlas in på blanketten beaktas EU:s allmänna dataskyddsförordning. Personuppgifter för en person som är under 13 år får endast uppges av vårdnadshavaren. Dataskyddsbeskrivningen nås via en länk som finns i webbsidans sidfot.