Sundom kapellråd, distriktsråd och kommittéer

Sundomkapellråd, distriktsråden för centrum och för Dragnäsbäck-Grerby samt församlingens kommittéer deltar i planering och utveckling av verksamheten tillsammans med de anställda. Dessutom kan de ge förslag eller ta initiativ till församlingsrådet.

Kapellrådet i Sundom kapellförsamling

Sundom kapellråd planerar och ansvarar för verksamheten i Sundom kapellförsamling och beslutar om användningen av budgetmedlen.

Kapellrådets medlemmar åren 2019–2022:

Björk Göran
Granlid Gunnel
Holmström Marina
Stenros Kristina
Strang Stefan
Wallin Ted

Lindgren-Slotte Anne, suppleant
Nilsson-Väre Marit, suppleant
Östergård Annika, suppleant

Som föredragande fungerar kaplan Malin Lindblom.

Distriktsrådet för centrum

Distriktsrådets uppgift är att i samråd med kaplanen och distriktsteamet leda det andliga arbetet inom centrumområdet samt verka för att församlingens målsättning uppnås.

Distriktsrådets medlemmar åren 2019–2020:

Jungerstam Dick, ordförande
Häggman Terese
Höglund Siv-Britt, församlingsrådets representant
Klingenberg Hanna
Mård Lovisa
Stenroos Margareta
Särs Gunnar

Lång Caroline, ersättare för församlingsrådets representant
Backholm Johan, ersättare
Wägar Lars-Erik, ersättare

Som föredragande fungerar tf. kaplan Hanna Jern. Kyrkoherden och distriktets medarbetare har närvaro- och yttranderätt.

Distriktsrådet i Dragnäsbäck-Gerby

Vasa svenska församling avdelade år 1989 en del av sitt område till en distriktsverksamhet under namnet Dragnäsbäck-Gerby distrikt, dit också Hemstrand, Västervik och Storviken hör. Genom ett distrikt önskar församlingen kunna möta den enskilda människan mer personligt, både i hennes vardag och under fest, i sorg och i glädje.

I distriktet verkar ett distriktsråd, som tillsammans med distriktsprästen planerar verksamheten.

Distriktsrådets medlemmar åren 2019–2020:

Salmenheimo-West Ulla, ordförande
Carlsson Niclas
Ehnström Marita
Forsblom David, församlingsrådets representant
Granholm Lisbeth
Holmlund Markus
Lax Christel

Dahlgren-Sand Rose-Marie, ersättare för församlingsrådets representant
Lillhonga Tom, ersättare
Storås Sonja, ersättare

Som föredragande fungerar kaplan Anders Lundström. Kyrkoherden och distriktets medarbetare har närvaro- och yttranderätt.

Ta kontakt

kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom
tf. kaplan, Centrumområdet
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa
kaplan, Dragnäsbäck-Gerby distrikt
Skolhusgatan 26 A, vån 3
65100 Vasa

Kommittéer i Vasa svenska församling åren 2019–2020

Kommittéerna leda, planera och utveckla verksamheten inom sektorn. De ger förslag till verksamhetsplan och budget till församlingsrådet och godkänner sektorns verksamhetsberättelse.  Kommittéerna stöder arbetstagarna i deras arbete och för verksamhetens talan.

 

Kommittén för barnverksamheten:   Kommittén för diakoniarbetet:

Wallin Solveig, ordf.
Dahlgren-Sand Rose-Marie
Erikson Ida
Sandin-Andersson Sofia
Forsblom David, fr:s repr.
Söderman Terese, sekr., föredragande

Kulppi Lisa, ersättare
Nysand Heikius Linda, ersättare
Smedlund Elin, ersättare

 

Backholm Johan, ordförande
Höglund Siv-Britt
Koskinen Camilla
Lindberg Anders, församlingsrådets representant
Särs Lisa
Södö Sara

Björk Göran, ersättare för församlingsrådets representant
Helsing-Isaksson Camilla, ersättare
Kolehmainen Maj-Britt, ersättare

Barnledarna, ansvarig präst och andra
anställda inom sektorn har närvaro- och
yttranderätt, men inte rösträtt. Barnledarna deltar på uppdrag av förmannen.
  Ledande tjänsteinnehavaren fungerar som sekreterare och föredragande. Diakoniarbetarna och diakoniprästen har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt. 
     

Kommittén för missionsarbetet:

  Kommittén för ungdomsarbetet:

Jern Brita, ordförande
Böckelman Henrik, församlingsrådets representant
Dahlbäck Anneli
Jungerstam Dick
Salmenheimo-West Ulla
Söderholm Johanna Ulrika

Julin Ruth, ersättare
Store Ann-Katrin, ersättare
Särs Lisa, ersättare för församlingsrådets representant

 

Sundback Anna, ordförande
Berts Johanna
Böckelman Henrik, församlingsrådets
representant
Böckelman Wilhelm
Kronkvist Anna-May
Still Elisabeth

Bergfelt Fanny, ersättare
Lång Caroline, ersättare för församlingsrådets representant
Rönnqvist Yoanna

Missionssekreteraren fungerar som sekreterare och föredragande. Missionssekreteraren och den ansvariga prästen har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt.    Ledande tjänsteinnehavaren fungerar som sekreterare och föredragande. Ungdomsarbetsledarna och ansvariga präster har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt.
     

Kommittén för musik- och gudstjänstlivet:

   

Vidjeskog Patrik, ordförande
Backholm Johan
Björk Göran, församlingsrådets representant
Käld Rune
Långnabba Susanna
Sjöberg Gunborg

Victorzon Olle, ersättare för församlingsrådets representant
Forsblom Maria, ersättare
Sommardahl Anders, ersättare

   
Ledande kantorn fungerar som sekreterare och föredragande. Församlingens övriga präster och kantorer har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt.