Sundom kapellråd, distriktsråd och kommittéer

Sundomkapellråd, distriktsråden för centrum och för Dragnäsbäck-Grerby samt församlingens kommittéer deltar i planering och utveckling av verksamheten tillsammans med de anställda. Dessutom kan de ge förslag eller ta initiativ till församlingsrådet.

Kapellrådet i Sundom kapellförsamling

Sundom kapellråd planerar och ansvarar för verksamheten i Sundom kapellförsamling och beslutar om användningen av budgetmedlen.

Kapellrådets medlemmar åren 2015–2018:

Granlid Gunnel
Nilsson-Väre Marit
Nybäck-Käld Kristina
Stenros Kristina
Strang Stefan
Wallin Ted
Enges Birger, suppleant, församlingsrådets representant
Holmström Marina, suppleant
Winberg Hans, suppleant

Ordförande är kaplan Malin Lindblom.

Distriktsrådet för centrum

Distriktsrådets uppgift är att i samråd med kaplanen och distriktsteamet leda det andliga arbetet inom centrumområdet samt verka för att församlingens målsättning uppnås.

Distriktsrådets medlemmar åren 2017–2018:

Stenroos Margareta, vice ordförande
Häggman Terese
Höglund Siv-Britt
Jungerstam Dick, församlingsrådets representant
Smart Heidi
Andressén Maj-Britt

Som föredragande fungerar tf. kaplan Hanna Jern. Kyrkoherden och distriktets medarbetare har närvaro- och yttranderätt.

Distriktsrådet i Dragnäsbäck-Gerby

Vasa svenska församling avdelade år 1989 en del av sitt område till en distriktsverksamhet under namnet Dragnäsbäck-Gerby distrikt, dit också Hemstrand, Västervik och Storviken hör. Genom ett distrikt önskar församlingen kunna möta den enskilda människan mer personligt, både i hennes vardag och under fest, i sorg och i glädje.

I distriktet verkar ett distriktsråd, som tillsammans med distriktsprästen planerar verksamheten.

Distriktsrådets medlemmar åren 2017–2018:

Salmenheimo-West Ulla, ordförande, församlingsrådets representant
Carlsson Niclas
Ehnström Marita
Granholm Lisbeth
Holmlund Markus
Lax Christel
Lillhonga Tom
Storås Sonja, ersättare
Wallin Solveig, ersättare
Victorzon Olle, församlingsrådets ersättare

Som föredragande fungerar kaplan Anders Lundström. Kyrkoherden och distriktets medarbetare har närvaro- och yttranderätt.

Ta kontakt

kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom
tf. kaplan, Centrumområdet
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa
kaplan, Dragnäsbäck-Gerby distrikt
Skolhusgatan 26 A, vån 3
65100 Vasa

Kommittéer i Vasa svenska församling åren 2017–2018

Kommittéerna leda, planera och utveckla verksamheten inom sektorn. De ger förslag till verksamhetsplan och budget till församlingsrådet och godkänner sektorns verksamhetsberättelse.  Kommittéerna stöder arbetstagarna i deras arbete och för verksamhetens talan.

 

Kommittén för barnverksamheten:   Kommittén för diakoniarbetet:

Wallin Solveig, ordf.
Kulppi Lisa
Pedersen Mona
Sandin-Andersson Sofia
Sandqvist Anna-Lena
Dahlgren-Sand Rose-Marie, fr:s repr.
Söderman Terese, sekr., föredragande

Lingonblad Maria, ersättare
Nysand Heikius Linda, ersättare
Södersved-Svenfelt Jessica, ersättare

 

Åsvik John, ordf.
Aspholm Ann-Britt
Helsing-Isaksson Camilla
Höglund Siv-Britt
Koskinen Camilla
Särs Lisa, fr:s repr.
Streng Lena, sekr., föredragande

Kolehmainen Maj-Britt, ersättare
Kurtén Berit, ersättare
Sundin Birgitta, ersättare

Barnledarna, ansvarig präst och andra
anställda inom sektorn har närvaro- och
yttranderätt, men inte rösträtt. Barnledarna deltar på uppdrag av förmannen.
  Diakoniarbetarna och diakoniprästen har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt. 
     

Kommittén för missionsarbetet:

  Kommittén för ungdomsarbetet:

Jern Brita, ordf.
Byskata Henry
Böckelman Henrik
Dahlbäck Anneli
Snygg Benita
Salmenheimo-West Ulla, fr:s repr.
Sandberg Martin, sekr., föredragande

Julin Ruth, ersättare
Söderholm Margareta, ersättare
Jungerstam Dick, fr:s ersättare

 

Djupsjöbacka Daniel, ordf.
Berts Johanna
Böckelman Wilhelm
Kronkvist Maja
Still Elisabeth
Sundback Anna, fr:s repr.
Mietala Sofia, sekr., föredragande

Erikson Magnus, ersättare
Fors Karin, ersättare
Nord Martin, ersättare

Missionssekreteraren och den ansvariga prästen har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt.    Ungdomsarbetsledarna och ansvariga präster har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt.
     

Kommittén för musik- och gudstjänstlivet:

   

Vidjeskog Patrik, ordf.
Backholm Johan
Brunell Camilla
Erikson Gun
Käld Rune
Sjöberg Gunborg, fr:s repr.
Heikius Mikael, sekr., föredragande

Anderssén Maj-Britt, ersättare
Jern Olof, ersättare
Storgård Maria, ersättare

   
Ledande kantorn fungerar som sekreterare och föredragande. Församlingens övriga präster och kantorer har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt.