Protokoll

Församlingen tar i bruk det elektroniska ärendehanteringsprogrammet Domus (Tweb) från början av år 2019. 

I och med att vi har publicerat vår nya hemsida till advent 2018, listas här endast församlingsrådets protokoll från år 2018. Om du behöver få tag på äldre protokoll, kontakta församlingssekreterare Anna-Karin Lärka.

Tag kontakt

församlingssekreterare
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa