Protokoll och föredragningslistor

Vasa svenska församlings föredragningslistor och protokoll publiceras från början av år 2019 i det elektroniska ärendehanteringsprogrammet Domus (Tweb).

Föredragningslsitan syns före sammanträdet och försvinner när protokollet publiceras. 

Om en paragraf fattas i protokollet, så innehåller den uppgifter som inte publiceras:

  • personlig integritet
  • konfidentiellt ärende
  • ärende som innehåller privata uppgifter

 Om du behöver få tag på äldre protokoll, kontakta församlingssekreterare Anna-Karin Lärka.

 

Protokoll

Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkofullmäktige

Vaasan suomalainen seurakuntas församlingsråd

Vasa svenska församlings församlingsråd

Vähänkyrön seurakuntas församlingsråd

Föredragningslistor

Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkofullmäktige

Vaasan suomalainen seurakuntas församlingsråd

Vasa svenska församlings församlingsråd

Vähänkyrön seurakuntas församlingsråd

Ordförandeklubba

Ta kontakt

församlingssekreterare
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Kyrkoherdens sekreterare, sekreterare i församlingsrådet