En präst gör korstecknet framför en liten flicka.

Morgondop

Enklare än så här kan det knappast vara att ordna dop.

Morgondop är ett trevligt och festligt tillfälle där man kan låta döpa sitt barn. Barnet får vara litet eller lite äldre, alla är välkomna. Ta gärna med nära och kära för att fira denna glada fest.

Plats

  • Trefaldighetskyrkan

Tidpunkt

  • Lördag 19.9 kl. 10–18.

Fotograf Camilla Andersson är på plats och tar bilder ifall ni så önskar. Efter dopet får ni njuta av dopkaffet som församlingen bjuder på. Under Morgondopet sjunger vi bekanta barnpsalmer.

Under dopet kan barnet vara klätt i släktens dopkolt, vanliga kläder eller en dopkolt som man får låna av församlingen.

Vad ska man tänka på?

Om åtminstone den ena av föräldrarna hör till kyrkan kan barnet döpas. Om barnet är över 12 år räcker det med båda vårdnadshavarnas godkännande för dopet, men om hen har fyllt 15 år ska hen få dopundervisning före dopet.

Barnet som döps ska ha två konfirmerade faddrar som hör till den evangelisk-lutherska kyrkan. Om ni har svårt att hitta faddrar kan kyrkoherden utfärda att det räcker med en fadder. Om detta avtalas skilt.

Anmälan

Förhandsanmälan till morgondopet under tiden 22.6–31.8 via webben.

Pastorskansliet kontaktar dopfamiljen efter att anmälningen inkommit och kommer överens om detaljerna.

Förfrågningar

Pastorskansliet, 06 326 1309 eller församlingspastor Patrica Strömbäck, 044 480 8326.

 

Morgondopet ordnas i samarbete med Vaasan suomalainen seurakunta.