Gudstjänst

sö 2.12 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Vi får sjunga Hosianna!

Anders Lundström, Dan Andersson, Sångargillets seniorkör, dir. Stig-Gustav Forsbacka.

Kyrkkaffe.

Tema: Din konung kommer i ödmjukhet
Kollekt: För att förbättra barns situation. Finska Missionssällskapet r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

sö 20.1 kl. 12.00

Roparnäs kyrka

Högmässa

Högmässa med efterföljande kyrklunch.
sö 20.1 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Vi firar gudstjänst med nattvard
lö 26.1 kl. 18.00

Trefaldighetskyrkan

Bön och lovsång

Vittnesbörd/undervisning, lovsång, bön, möjlighet till personlig förbön.