Tv-bandning av julotta

fr 14.12 kl. 18.00

Trefaldighetskyrkan

Julottan bandas och sänds i radio och tv på juldagen. Kom senast kl. 17.45!

Hanna Jern, Mikael Forslund, Dan Andersson, Monica Heikius, Trefaldighetskyrkans kör, Brändö kyrkokör, Sundomkören, församlingens medarbetarkör, stråkorkester.

Julottan sänds i Yle Fem och Yle Vega 25.12 kl. 8.

Tema: Din konung kommer i härlighet
Kollekt: För verksamheten i Centrumdistriktet


Se också

sö 24.2 kl. 13.00

Brändö kyrka

Sunday Service

Sunday Service
sö 24.2 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard.
sö 24.2 kl. 18.00

Sundom kyrka

Kvällsmässa

Kvällsgudstjänst med nattvard