Träff för församlingens serveringsgrupper

on 9.1 kl. 16.00 - kl. 17.00

Trefaldighetskyrkan

Församlingens frivilliga serveringsgrupper samlas för att fördela turer, diskutera aktuella frågor och umgås.

Församlingens frivilliga serveringsgrupper samlas för att fördela turer, diskutera aktuella frågor och umgås.
Välkommen med även om du inte tidigare varit med i serveringsgrupperna men gärna hjälper till!

Martin Sandberg, koordinator för serveringsgrupperna i Centrumområdet / 044 480 8370


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

ti 26.2 kl. 11.30

Dragnäsbäcks kyrka

Tisdagsklubben med lunch

Lunch, andakt och gemenskap.
ti 26.2 kl. 13.00 -14.30

Brändö församlingsgård

Brändö missionskrets

Brändö missionskrets samlas udda veckor med missionsarbetet i fokus kring andakt, kaffe och olika program.
ti 26.2 kl. 13.00 -14.30

Roparnäs kyrka

Roparnäs missions- och pensionärskrets

Roparnäs missions- och pensionärskrets samlas udda veckor kring andakt, gemenskap, kaffe, inbjudna gäster och olika program.