Högmässa med missionstema

sö 13.1 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard

Predikan: Jern Hanna
Kantor: Karolin Wargh
Cello: Emma Strömbäck
Kollekttal: Martin Sandberg

Tema: Dopets gåva
Kollekt för församlingens missionsprojekt, till den kristna satellit-tv-kanalen SAT-7 och deras arbete att nå ut till de förtryckta och de som inte hört om Jesus.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

ti 26.3 kl. 13.00 -14.30

Brändö församlingsgård

Brändö missionskrets

Brändö missionskrets samlas udda veckor med missionsarbetet i fokus kring andakt, kaffe och olika program.
ti 26.3 kl. 13.00 -14.30

Roparnäs kyrka

Roparnäs missions- och pensionärskrets

Roparnäs missions- och pensionärskrets samlas udda veckor kring andakt, gemenskap, kaffe, inbjudna gäster och olika program.
on 27.3 kl. 13.00 -15.00

Evangeliska Centret

Missionskretsen i Evangeliska Centret

Missionskretsen i EC samlas udda veckor med missionen i fokus med andakt, gemenskap, kaffe och annat program.