Högmässa med missionstema

sö 13.1 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard

Predikan: Jern Hanna
Kantor: Karolin Wargh
Cello: Emma Strömbäck
Kollekttal: Martin Sandberg

Tema: Dopets gåva
Kollekt för församlingens missionsprojekt, till den kristna satellit-tv-kanalen SAT-7 och deras arbete att nå ut till de förtryckta och de som inte hört om Jesus.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

sö 20.1 kl. 12.00

Roparnäs kyrka

Högmässa

Högmässa med efterföljande kyrklunch.
sö 20.1 kl. 18.00

Sundom missionshus

Ekumenisk gudstjänst

Bön för kristen enhet med Sundom kapellförsamling och Sundom missionskyrka.
sö 20.1 kl. 19.00

Dragnäsbäcks kyrka

Dans i heligt rum

Dansen är en ordlös bön som bygger på närvaro och vila i rörelse och existens.