Stilla mässa

sö 13.1 kl. 18.00

Dragnäsbäcks kyrka

En möjlighet att ge rum för tystnaden och stillheten i en annars ljudrik vardag

Anders Lundström, Susanne Kullman, Hanna Jern.

Stilla mässa vill ge rum för tystnaden och stillheten i en annars ljudrik vardag. Musik, textläsning, ljuständning och andra symbolhandlingar är en del av mässan där nattvarden får stå i centrum.
Efter mässan är det kyrkaffe.

Tema: Dopets gåva
Kollekt församlingens vänförsamling i Mazimbu


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

to 28.3 kl. 9.00

Trefaldighetskyrkan

Pilgrimsmässa med aulakaffe

Morgonandakt med nattvard
sö 31.3 kl. 10.00

Sundom kyrka

Familjemässan Vi får säga pappa

Gudstjänst med nattvard på barnens språk
sö 31.3 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Mångkulturell högmässa med missionstema

Svenskspråkig mångkulturell högmässa med inslag på flera olika språk och centrala delar i skrift på svenska, finska, engelska och arabiska.