Sorgegrupp

to 17.1 kl. 18.00 - kl. 20.00

Skolhusgatan 26-28

För dig som förlorat en för dig närstående person.

Ledare och kontaktpersoner diakon Kerstin Borg, tfn +358 44 480 8364 och församlingspastor Patrica Strömbäck, tfn +358 44 480 8326. Gruppen är sluten, nästa grupp ordnas hösten 2019.


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

Se också

to 21.2 kl. 18.00 -20.00

Skolhusgatan 26-28

Sorgegrupp

För dig som förlorat en för dig närstående person.
to 28.2 kl. 18.00 -19.30

Sorgegrupp

Gemenskap för sörjande
ti 5.3 kl. 17.30 -19.30

Familjerådgivningsbyrån

Känslofokuserad parrelationskurs

För par som vill förbättra sin känslokontakt och förståelsen för det egna parförhållandet