Känslofokuserad parrelationskurs

lö 26.1 kl. 10.00 - kl. 15.00

Familjerådgivningsbyrån

Anmälan avslutad

För par som vill förbättra sin känslokontakt och förståelsen för det egna parförhållandet

Kursen riktar sig till par som vill förbättra sin känslokontakt och öka förståelsen för det egna parförhållandet. Vi tar emot sju par till kursen. Paren förväntas delta i alla kurstillfällen samt förbinder sig att delta hela processen. Varje par kommer i huvudsak att föra diskussioner med den egna partnern. Innan kursen börjar kommer kursens ledare att ta kontakt.

Kursen hålls i familjerådgivningens utrymmen på Skolhusgatan 26 B vån. 4, lördag 26.1 kl. 10-15 och tisdagarna 5.2, 19.2 och 5.3 kl. 17.30-19.30. Kursen är avgiftsfri men för servering uppbärs en avgift på 20 euro/familj. Vid behov försöker vi ordna eget program för barnen.

Kursgångernas teman är: Förståelse av anknytning och kärlek, när kontakten bryts - destruktiva diskussioner, att känna igen ömma punkter, att återskapa en trygg kontakt, skapa ny tillit, att stärka känslokontakten med hjälp av närhet och beröring.

Mer information: Siv Jern, siv.jern@evl.fi, tfn 044 480 8492.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

ti 26.2 kl. 9.00

Seinäjoki

Familjeresa till Duudsonit Activity Park

Lektid i parken är fyra timmar
må 4.3 kl. 9.30 -11.00

Sundom prästgård

Små och Stora kyrka

Gudstjänst på Små och stora