Babykyrka

sö 27.1 kl. 10.00

Babykyrka Sundom kyrka

De allra minsta barnens egen gudstjänstform

Till babykyrkan inbjuds speciellt alla barn som döpts året innan. Vi tänder barnens dopljus (kom ihåg att ta med dopljuset!) och alla barn blir välsignade framme i kyrkan.
I babykyrkan sjungs de allra enklaste baby-gungsångerna. Babysarna får en egen liten bokgåva från församlingen och vi äter kalastårta eller barnmatsburk (om man är riktigt liten) efteråt.
Malin Lindblom, Monica Heikius, barnledare

I Sundom kyrka finns ett eget dopträd, i vilket hängs ett löv för varje barn som döps i Sundom kapellförsamling. På lövet står barnets förnamn och dopdatum. Dopträdet töms på duvor en gång i året när församlingen firar Babykyrka. I Babykyrkan uppmärksammas de barn som döpts under föregående år och familjen får då ta hem lövet.

Tema: Jesus väcker tro
Kollekt för utvecklande av LekMannaAkademin som ordnar utbildning i frivilligarbete inom kyrkan. Stiftsgården Lärkkulla


Se också

sö 20.10 kl. 10.30 -11.30

Gerby församlingshem

Söndagsskola

Söndagsskola i Gerby
må 21.10 kl. 9.30 -11.00

Sundom prästgård

Små och Stora

Små och Stora är en familjeklubb för vuxna och barn.
ti 22.10 kl. 9.30 -11.00

Gerby församlingshem

Små och Stora

Små och stora är en familjeklubb för vuxna och barn