Högmässa

sö 27.1 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard

Predikan: Jern Hanna
Kantor: Andersson Dan

Tema: Jesus väcker tro
Kollekt för Finlands Lepramission, r.y.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

sö 20.1 kl. 12.00

Roparnäs kyrka

Högmässa

Högmässa med efterföljande kyrklunch.
sö 20.1 kl. 18.00

Sundom missionshus

Ekumenisk gudstjänst

Bön för kristen enhet med Sundom kapellförsamling och Sundom missionskyrka.
sö 20.1 kl. 19.00

Dragnäsbäcks kyrka

Dans i heligt rum

Dansen är en ordlös bön som bygger på närvaro och vila i rörelse och existens.