Utbildningsdag för förtroendevalda

lö 2.2 kl. 10.00 - kl. 15.00

Skolhusgatan 26-28

Församlingsförbundets utbildningsdag för förtroendevalda i Korsholms prosteri.

Program, lunch, kaffe. Deltagaravgift 35 euro. Vasa svenska församling står för avgiften för sina förtroendevalda. Tanken är att de egna församlingarna bekostar deltagaravgiften för sina egna förtroendevalda. Kola med din hemförsamling.

Mera information: Församlingsförbundets verksamhetsledare Kalle Sällström, kalle.sallstrom@forsamlingsforbundet.fi, 050 356 2475
Anmälan: Senast 19.1 till kontakt@forsamlingsforbundet.fi. Meddelan namn, församling och eventuella specialdieter

Arr. Församlingsförbundet i samarbete med Korsholms prosteri och Borgå domkapitel


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

on 15.5 kl. 18.00

Skolhusgatan 26-28

Församlingsrådet

Församlingsrådets sammanträde