Högmässa

sö 3.2 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gemensamt Ansvar insamlingen öppnas.

Efter högmässan kyrkkaffe med information om Gemensamt Ansvar insamlingen 2019.

Patrica Strömbäck, Patrik Vidjeskog, David Strömbäck, sång, diakoniarbetare

Tema: Kristus, utstrålningen av Guds härlighet
Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar, Kyrktjänst

Medlen från insamlingen Gemensamt Ansvar 2019 används i Finland för att stöda mindre bemedlade barns och ungas studier, till exempel genom att hjälpa till med anskaffningen av avgiftsbelagda studiematerial. I världens katastrofområden används intäkterna från insamlingen för att producera kvalitativ utbildning för barn och unga.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

sö 21.4 kl. 10.00

Sundom kyrka

Familjegudstjänst

Familjegudstjänst
sö 21.4 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 21.4 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard