Högmässa

sö 3.2 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst med nattvard

Anders Lundström, Patrik Vidjeskog

Kyrkkaffe

Tema: Kristus, utstrålningen av Guds härlighet
Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar, Kyrktjänst


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

sö 21.4 kl. 10.00

Sundom kyrka

Familjegudstjänst

Familjegudstjänst
sö 21.4 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 21.4 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard