Högmässa

sö 3.2 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst med nattvard

Anders Lundström, Patrik Vidjeskog

Kyrkkaffe

Tema: Kristus, utstrålningen av Guds härlighet
Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar, Kyrktjänst


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

sö 24.2 kl. 13.00

Brändö kyrka

Sunday Service

Sunday Service
sö 24.2 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard.
sö 24.2 kl. 18.00

Sundom kyrka

Kvällsmässa

Kvällsgudstjänst med nattvard