Babykyrka

sö 10.2 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

De allra minsta barnens egen gudstjänstform.

Till Babykyrkan inbjuds speciellt alla barn som döpts under året innan. Vi tänder barnens dopljus (kom ihåg att ta med dopljuset!) och alla barn blir välsignade framme i kyrkan. I Babykyrkan sjungs de allra enklaste baby-sångerna. Babysarna får en egen liten bokgåva från församlingen och vi äter kalastårta eller barnmatsburk (om man är riktigt liten) efteråt

I Trefaldighetskyrkan finns ett dopträd. I dopträdet hängs en duva för varje barn som döps i Vasa svenska församling. Duvan hängs i trädet söndagen veckan efter dopet, i samband med att de döpta kungörs. På duvan står barnets förnamn och dopdatum. Dopträdet töms på duvor en gång i året när församlingen firar Babykyrka. I Babykyrkan uppmärksammas de barn som döpts under föregående år och familjen får då ta hem duvan. De familjer som inte har möjlighet att närvara vid Babykyrkan kan hämta duvan från pastorskansliet.

Hanna Jern, Mari Renvall

Tema: Två slags sådd
Kollekt för läger för barn och ungdomar i Österbotten, Nyland och på Åland. Svenska Lutherska evangeliföreningen i Finland.