Högmässa med missionstema

sö 17.2 kl. 10.00

Sundom kyrka

Gudstjänst med nattvard

Malin Lindblom, Dan Andersson, Martin Sandberg
Dagsskriban medverkar.

Kyrkkaffe

Tema: Den oförtjänta nåden
Kollekt för församlingensvänförsamling i Mazimbu i Tanzania


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

Se också

on 20.2 kl. 15.00

Dragnäsbäcks kyrka

Dragnäsbäcks syförening

Dragnäsbäcks syförening samlas en gång i månaden kring andakt, kaffe och olika program.
on 20.2 kl. 15.30 -17.30

Gerby byagård

Gerby missionskrets

Gerby missionskrets samlas till förmån för missionen kring andakt, kaffe, gemenskap och olika program.
to 21.2 kl. 13.00

Hemgården

Andakt på Hemgården

Andakt med kaffegemenskap och sångstund