Högmässa med missionstema

sö 17.2 kl. 10.00

Sundom kyrka

Gudstjänst med nattvard

Malin Lindblom, Dan Andersson, Martin Sandberg
Dagsskriban medverkar.

Kyrkkaffe

Tema: Den oförtjänta nåden
Kollekt för församlingensvänförsamling i Mazimbu i Tanzania


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

Se också

sö 21.4 kl. 10.00

Sundom kyrka

Familjegudstjänst

Familjegudstjänst
sö 21.4 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 21.4 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard