Sorgegrupp

to 21.2 kl. 18.00 - kl. 20.00

Skolhusgatan 26-28

För dig som förlorat en för dig närstående person.

Ledare och kontaktpersoner diakon Kerstin Borg, tfn +358 44 480 8364 och församlingspastor Patrica Strömbäck, tfn +358 44 480 8326. Gruppen är sluten, nästa grupp ordnas hösten 2019.


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

Se också

on 27.3 kl. 14.00 -15.30

Skolhusgatan 26-28

Sorgegrupp

Gemenskap för sörjande
lö 30.3 kl. 18.00 -19.30

Skolhusgatan 26-28

Missionsafton

Berättelser om hopp - Mission som förändringskraft
on 10.4 kl. 14.00 -15.30

Skolhusgatan 26-28

Sorgegrupp

Gemenskap för sörjande