Kvällsmässa

sö 24.2 kl. 18.00

Sundom kyrka

Kvällsgudstjänst med nattvard

Hanna Jern, Patrik Vidjeskog, Sundomkören

Tema: Sådden av Guds ord
Kollekt för evangelisationsarbete i Svenskfinland och i utlandet. Laestadianernas frids-föreningars förbund r.f.


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

Se också

sö 24.2 kl. 13.00

Brändö kyrka

Sunday Service

Sunday Service
sö 24.2 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard.