Sunday Service

sö 24.2 kl. 13.00

Brändö kyrka

Sunday Service

Johanna Orellana

Coffee afterwards


Se också

sö 24.2 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard.
sö 24.2 kl. 18.00

Sundom kyrka

Kvällsmässa

Kvällsgudstjänst med nattvard