Högmässa

sö 3.3 kl. 10.00

Sundom kyrka

Gudstjänst med nattvard

Anders Kronlund, Dan Andersson

Kyrkkaffe

Tema: Guds kärleks offerväg
Kollekt för Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Kyrkans Utlandshjälp


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

Se också

sö 24.2 kl. 13.00

Brändö kyrka

Sunday Service

Sunday Service
sö 24.2 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard.
sö 24.2 kl. 18.00

Sundom kyrka

Kvällsmässa

Kvällsgudstjänst med nattvard