Högmässa

sö 3.3 kl. 10.00

Sundom kyrka

Gudstjänst med nattvard

Anders Kronlund, Dan Andersson

Kyrkkaffe

Tema: Guds kärleks offerväg
Kollekt för Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Kyrkans Utlandshjälp


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

Se också

fr 19.4 kl. 10.00

Sundom kyrka

Långfredagsgudstjänst

Långfredagsgudstjänst
fr 19.4 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Långfredagsgudstjänst

Långfredagsgudstjänst
fr 19.4 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Långfredagsgudstjänst

Långfredagsgudstjänst