Gudstjänst

sö 10.3 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst med sång av Vasa kyrkokör

Anders Lundström, Dan Andersson, Vasa kyrkokör

Kyrkkaffe

Tema: Jesus segrar över frestelserna
Kollekt för ungdoms- och lägerverksamhet. Förbundet Kyrkans Ungdom


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

Se också

sö 21.4 kl. 10.00

Sundom kyrka

Familjegudstjänst

Familjegudstjänst
sö 21.4 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 21.4 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard