Högmässa

sö 10.3 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Patrica Strömbäck, Monica Heikius

Tema: Jesus segrar över frestelserna
Kollekt: För ungdoms- och lägerverksamhet. Förbundet Kyrkans Ungdom


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

to 23.5 kl. 9.00

Trefaldighetskyrkan

Pilgrimsmässa

En enkel gudstjänst med nattvard
lö 25.5 kl. 18.00

Trefaldighetskyrkan

Bön och lovsång

Undervisning, bön och lovsång.
sö 26.5 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard