Högmässa

sö 17.3 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard. Musikinslag av deltagar i ett sång- och musikläger i Evangeliska Centret.

Mikael Forslund, Patrik Vidjeskog
Musikinslag av deltagar i ett sång- och musikläger i Evangeliska Centret.

Tema: Bön och tro
Kollekt: Kollekt för Samtalstjänst


Se också

to 21.2 kl. 13.00

Hemgården

Andakt på Hemgården

Andakt med kaffegemenskap och sångstund
sö 24.2 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard.
sö 24.2 kl. 13.00

Brändö kyrka

Sunday Service

Sunday Service