Högmässa

sö 17.3 kl. 10.00

Sundom kyrka

Gudstjänst med nattvard

Malin Lindblom, Dan Andersson

Kyrkkaffe

Tema: Bön och tro
Kollekt för ungdoms- och lägerverksamhet. Förbundet Kyrkans Ungdom


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

Se också

sö 21.4 kl. 10.00

Sundom kyrka

Familjegudstjänst

Familjegudstjänst
sö 21.4 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 21.4 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard