Högmässa

sö 17.3 kl. 10.00

Sundom kyrka

Gudstjänst med nattvard

Malin Lindblom, Dan Andersson

Kyrkkaffe

Tema: Bön och tro
Kollekt för ungdoms- och lägerverksamhet. Förbundet Kyrkans Ungdom


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

Se också

sö 24.2 kl. 13.00

Brändö kyrka

Sunday Service

Sunday Service
sö 24.2 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard.
sö 24.2 kl. 18.00

Sundom kyrka

Kvällsmässa

Kvällsgudstjänst med nattvard