Skribaträff för alla skribagrupper i Vasa svenska församling 2018-2019

lö 23.3 kl. 10.00

Skolhusgatan 26-28

Diakoni och missionsdag.

.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

sö 5.5 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa med konfirmation

Gudstjänst med nattvard och konfirmation