Högmässa

sö 24.3 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Malin Lindblom, Patrik Vidjeskog

Tema: Herrens tjänarinna
Kollekt: För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoarförnyelse, ut-bildning och information. Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

to 23.5 kl. 9.00

Trefaldighetskyrkan

Pilgrimsmässa

En enkel gudstjänst med nattvard
lö 25.5 kl. 18.00

Trefaldighetskyrkan

Bön och lovsång

Undervisning, bön och lovsång.
sö 26.5 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard