Högmässa

sö 24.3 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Malin Lindblom, Patrik Vidjeskog

Tema: Herrens tjänarinna
Kollekt: För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoarförnyelse, ut-bildning och information. Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

to 28.3 kl. 9.00

Trefaldighetskyrkan

Pilgrimsmässa med aulakaffe

Morgonandakt med nattvard
sö 31.3 kl. 10.00

Sundom kyrka

Familjemässan Vi får säga pappa

Gudstjänst med nattvard på barnens språk
sö 31.3 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Mångkulturell högmässa med missionstema

Svenskspråkig mångkulturell högmässa med inslag på flera olika språk och centrala delar i skrift på svenska, finska, engelska och arabiska.