Högmässa

sö 24.3 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Tema: Herrens tjänarinna
Kollekt: För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoarförnyelse, ut-bildning och information. Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

sö 20.1 kl. 12.00

Roparnäs kyrka

Högmässa

Högmässa med efterföljande kyrklunch.
sö 20.1 kl. 18.00

Sundom missionshus

Ekumenisk gudstjänst

Bön för kristen enhet med Sundom kapellförsamling och Sundom missionskyrka.
sö 20.1 kl. 19.00

Dragnäsbäcks kyrka

Dans i heligt rum

Dansen är en ordlös bön som bygger på närvaro och vila i rörelse och existens.