Mångkulturell högmässa med missionstema

sö 31.3 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Svenskspråkig mångkulturell högmässa med inslag på flera olika språk och centrala delar i skrift på svenska, finska, engelska och arabiska.

Liturg: Patrica Strömbäck
Predikant: Rolf Steffanson
Kantor: Patrik Vidjeskog
Musikinslag av Asafakören och Nancy Wang-Hedström
Internationell söndagsskola i Kryptan

Efteråt kyrkkaffe i Kryptan med iransk halva, afrikanska sambusas och frukt (frivillig avgift).

Tema: Livets bröd
Kollekt för församlingens missionsprojekt, till missionär Anna-Lena Särs arbete med att utveckla den kristna fostran bland de unga i Senegal.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

on 20.3 kl. 15.00

Dragnäsbäcks kyrka

Dragnäsbäcks syförening

Dragnäsbäcks syförening samlas en gång i månaden kring andakt, kaffe och olika program.
to 21.3 kl. 9.00

Trefaldighetskyrkan

to 21.3 kl. 9.30 -11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Små och Stora

Små och stora riktar sig till barn från åldrarna 0-6 år tillsammans med en vuxen.