Mångkulturell högmässa med missionstema

sö 31.3 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard! Fokus på Senegal.

Finska missionssällskapets verksamhetsledare Rolf Steffanson predikar.

Efteråt kyrkkaffe.

Tema: Livets bröd
Kollekt för församlingens missionsprojekt, till missionär Anna-Lena Särs arbete med att utveckla den kristna fostran bland de unga i Senegal.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

on 16.1 kl. 13.00 -15.00

Evangeliska Centret

Missionskretsen i Evangeliska Centret

Missionskretsen i EC samlas udda veckor med missionen i fokus med andakt, gemenskap, kaffe och annat program.
sö 20.1 kl. 12.00

Roparnäs kyrka

Högmässa

Högmässa med efterföljande kyrklunch.
sö 20.1 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Vi firar gudstjänst med nattvard