Mångkulturell högmässa med missionstema

sö 31.3 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Svenskspråkig mångkulturell högmässa med inslag på flera olika språk och centrala delar i skrift på svenska, finska, engelska och arabiska.

Liturg: Patrica Strömbäck
Predikant: Rolf Steffanson
Kantor: Patrik Vidjeskog
Musikinslag av Asafakören och Nancy Wang-Hedström
Internationell söndagsskola i Kryptan

Efteråt kyrkkaffe i Kryptan med iransk halva, afrikanska sambusas och frukt (frivillig avgift).

Tema: Livets bröd
Kollekt för församlingens missionsprojekt, till missionär Anna-Lena Särs arbete med att utveckla den kristna fostran bland de unga i Senegal.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

to 23.5 kl. 9.00

Trefaldighetskyrkan

Pilgrimsmässa

En enkel gudstjänst med nattvard
lö 25.5 kl. 18.00

Trefaldighetskyrkan

Bön och lovsång

Undervisning, bön och lovsång.
sö 26.5 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard