Brunch för Unga Vuxna

lö 6.4 kl. 10.30

Vasaesplanaden 3 E

Brunch och gemenskap för unga vuxna

Kom och ät, prata bort en stund och träffa andra unga vuxna. Vi håller också andakt tillsammans.
Anmälan senast dagen före. Ytterligare info: Sofia Böckelman, 044 480 8341.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

on 16.1 kl. 18.00 -20.30

Sundom prästgård

Öppet hus

Öppet hus på vinden i Sundom.