Brunch för Unga Vuxna

lö 6.4 kl. 10.30

Vasaesplanaden 3 E

Anmälan avslutad

Brunch och gemenskap för unga vuxna

Kom och ät, prata bort en stund och träffa andra unga vuxna. Vi håller också andakt tillsammans.
Anmälan senast dagen före. Ytterligare info: Sofia Böckelman, 044 480 8341.


Arrangör

Vasa svenska församling

ungdomsarbetsledare
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa

Ungdomar och unga vuxna