Gudstjänst

sö 7.4 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst

Anders Lundström, Patrik Vidjeskog

Kyrkkaffe

Tema: Lidandets söndag
Kollekt: För programmet för kvinnors läskunnighet i Afrika. Finska Bibelsällskapet r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

lö 22.6 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Tvåspråkig gudstjänst

Gudstjänst på Johannes döparens dag
sö 23.6 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 30.6 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard