Gudstjänst

sö 7.4 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst

Anders Lundström, Patrik Vidjeskog

Kyrkkaffe

Tema: Lidandets söndag
Kollekt: För programmet för kvinnors läskunnighet i Afrika. Finska Bibelsällskapet r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

to 18.4 kl. 13.00

 Hemgården

Nattvard på Hemgården

Andakt med andakt, kaffegemenskap och sångstund
to 18.4 kl. 18.00

Trefaldighetskyrkan

Skärtorsdagsmässa

Skärtorsdagsmässa
to 18.4 kl. 19.30

Dragnäsbäcks kyrka

Skärtorsdagsmässa

Skärtorsdagsmässa