Högmässa

sö 7.4 kl. 10.00

Sundom kyrka

Gudstjänst med nattvard

Malin Lindblom, Monica Heikius, Kerstin Borg

Kyrkkaffe

Tema: Lidandets söndag
Kollekt: För programmet för kvinnors läskunnighet i Afrika. Finska Bibelsällskapet r.f.


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

Se också

sö 21.4 kl. 10.00

Sundom kyrka

Familjegudstjänst

Familjegudstjänst
sö 21.4 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 21.4 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard