Högmässa

sö 7.4 kl. 10.00

Sundom kyrka

Gudstjänst med nattvard

Malin Lindblom, Monica Heikius, Kerstin Borg

Kyrkkaffe

Tema: Lidandets söndag
Kollekt: För programmet för kvinnors läskunnighet i Afrika. Finska Bibelsällskapet r.f.


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

Se också

sö 30.6 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 30.6 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa med konfirmation

Skribagruppen Alskat 1 konfirmeras
sö 30.6 kl. 18.00

Dragnäsbäcks kyrka

Kvällsgudstjänst

Gudstjänst i sommarkvällen