Högmässa

sö 7.4 kl. 10.00

Sundom kyrka

Gudstjänst med nattvard

Malin Lindblom, Monica Heikius

Kyrkkaffe

Tema: Lidandets söndag
Kollekt: För programmet för kvinnors läskunnighet i Afrika. Finska Bibelsällskapet r.f.


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

Se också

to 21.2 kl. 13.00

Hemgården

Andakt på Hemgården

Andakt med kaffegemenskap och sångstund
sö 24.2 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard.
sö 24.2 kl. 13.00

Brändö kyrka

Sunday Service

Sunday Service