Gospel Sunday Service

sö 14.4 kl. 13.00

Brändö kyrka

Sunday Service eith Ichtys Choir

Jessica Emaus, Ichtys Choir, conductor Tomas Koskinen

Coffee afterwards


Se också

lö 22.6 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Tvåspråkig gudstjänst

Gudstjänst på Johannes döparens dag
sö 23.6 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 30.6 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard