Högmässa

sö 21.4 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst med nattvard

Anders Lundström, liturg
Kurt Enlund, predikan
Monica Heikius, kantor
Tomas Holmström, trombon

Tema: Kristus är uppstånden
Kollekt: Rädda barnen


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

sö 21.4 kl. 10.00

Sundom kyrka

Familjegudstjänst

Familjegudstjänst
sö 21.4 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard