Högmässa

sö 21.4 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst med nattvard

Anders Lundström, Monica Heikius

Tema: Kristus är uppstånden
Kollekt: Rädda barnen


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

sö 24.2 kl. 13.00

Brändö kyrka

Sunday Service

Sunday Service
sö 24.2 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard.
sö 24.2 kl. 18.00

Sundom kyrka

Kvällsmässa

Kvällsgudstjänst med nattvard