Sunday Service with Holy Communion

sö 21.4 kl. 13.00

Brändö kyrka

Join us in Church!

Janne Hänninen, Patrik Vidjeskog, Marja Kohtala-Hänninen, violin

Coffe afterwards


Se också

sö 30.6 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 30.6 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa med konfirmation

Skribagruppen Alskat 1 konfirmeras
sö 30.6 kl. 18.00

Dragnäsbäcks kyrka

Kvällsgudstjänst

Gudstjänst i sommarkvällen