Sunday Service with Holy Communion

sö 21.4 kl. 13.00

Brändö kyrka

Join us in Church!

Janne Hänninen, Patrik Vidjeskog, Marja Kohtala-Hänninen, violin

Coffe afterwards


Se också

sö 21.4 kl. 10.00

Sundom kyrka

Familjegudstjänst

Familjegudstjänst
sö 21.4 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 21.4 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard