Sorgegrupp

to 25.4 kl. 18.00 - kl. 19.30

Gemenskap för sörjande

Sorgegrupp för dig som under det senaste året förlorat en för dig närstående person, familjemedlem, annan släkting eller god vän. Att förlora en kär människa är svårt. Sorgen har många ansikten, och till en början känns allt overkligt, fjärran och svårt att förstå. Småningom har det kanske kommit andra reaktioner, känslor och frågor i stället.

Totalt hålls fem samlingar: 28.2, 14.3, 28.3, 11.4 och 25.4.

Följande personer fungerar som gruppledare:
Malin Lindblom, kaplan 044 480 8322
Anna-mari Bäckman, diakon 044 480 8361

Vill du vara med, önskar vi att du anmäler dig senast torsdagen den 2a februari, per telefon till pastorskansliet, tfn 06 326 1309 eller genom att skicka e-post till adressen vasa.svenska.forsamling@evl.fi.


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

Se också

on 20.2 kl. 11.30

Skolhusgatan 26-28

Pensionärslunch

Välkommen på lunch!
on 20.2 kl. 15.00

Dragnäsbäcks kyrka

Dragnäsbäcks syförening

Dragnäsbäcks syförening samlas en gång i månaden kring andakt, kaffe och olika program.
on 20.2 kl. 15.30 -17.30

Gerby byagård

Gerby missionskrets

Gerby missionskrets samlas till förmån för missionen kring andakt, kaffe, gemenskap och olika program.