Högmässa

sö 28.4 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard

Predikan: Kronlund Anders
Kantor: Vidjeskog Patrik

Tema: Uppståndelsens vittnen
Kollekt för sång- och musikverksamhet. Förbundet Kyrkans Ungdom.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

sö 30.6 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 30.6 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa med konfirmation

Skribagruppen Alskat 1 konfirmeras
sö 30.6 kl. 18.00

Dragnäsbäcks kyrka

Kvällsgudstjänst

Gudstjänst i sommarkvällen