Högmässa

sö 28.4 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard

Predikan: Kronlund Anders
Kantor: Vidjeskog Patrik

Tema: Uppståndelsens vittnen
Kollekt för sång- och musikverksamhet. Förbundet Kyrkans Ungdom.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

sö 21.4 kl. 10.00

Sundom kyrka

Familjegudstjänst

Familjegudstjänst
sö 21.4 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 21.4 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard