Högmässa

sö 28.4 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard

Predikan: Hänninen Janne
Kantor: Vidjeskog Patrik

Tema: Uppståndelsens vittnen
Kollekt för sång- och musikverksamhet. Förbundet Kyrkans Ungdom.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

to 21.2 kl. 13.00

Hemgården

Andakt på Hemgården

Andakt med kaffegemenskap och sångstund
sö 24.2 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard.
sö 24.2 kl. 13.00

Brändö kyrka

Sunday Service

Sunday Service